Tilbake til innholdet

Kundedatabasebeskrivelse

REGISTRATOR
Finnair Oyj (heretter kalt “Finnair”)
Bedrifts-ID (“Y-tunnus”): 0108023-3
Adresse: Lentäjäntie 3, 01053 FINNAIR
NAVN PÅ REGISTERET
Kundedatabasen til Finnair Plus
GRUNNLAG FOR VEDLIKEHOLD AV REGISTERET
Medlemskap i stamkundeprogrammet Finnair Plus

FORMÅLET MED DATAFILEN

Datafilen brukes til følgende: administrere kunderelasjoner mellom Finnair og medlemmer i programmet Finnair Plus, til utvikling og analyse, registrere hendelser som gir Finnair Plus-poeng, ta betalt for bonuser som er utdelt på grunnlag av poenghendelser, opprettholde kontakten med kunder og til markedsføring og reklame.

Opplysningene som er registrert i datafilen, blir brukt til reservering og betaling av flybilletter og av elektroniske tjenester relatert til reise. Opplysningene i datafilen kan også bli brukt når samarbeidspartnere blir fakturert.

Opplysningene som er registrert i datafilen, blir brukt til analyse og profilering – for eksempel til å opprette kundeprofiler til bruk i markedsføring og hjelpe med utvikling av tjenester, produkter og konsepter. Profiler kan også bli brukt til å målrette markedsføring og innhold. Dette gjør vi via en tjeneste på Finnairs webområde som retter individualisert reklame og markedsføring mot medlemmer. Direkte reklame og markedsføring innebærer variasjon i reklameinnholdet på Finnairs webområde som er spesifikk for individuelle medlemmer. Å rette individualisert reklame mot medlemmer er en svært viktig del av Finnair Plus-programmet.

Finnair Plus-samarbeidspartnerne er også en svært viktig del av Finnair Plus-programmet, siden medlemmer kan tjene opp og bruke Finnair Plus-poeng når de bruker partnertjenester. Dette er grunnen til at samarbeidspartnerne informerer Finnair om tjenester og fordeler de tilbyr medlemmene, og at Finnair videresender denne informasjonen til medlemmene. Finnair sender også informasjon til medlemmene som er relevant for og om Finnairs tjenester og Finnair Plus-programmet. Du finner informasjon om samarbeidspartnere på Finnairs webområde. Markedsføringsmateriell kan også bli sendt via e-post og/eller SMS til medlemmer som har samtykket i å motta kommunikasjon via disse kanalene.

Finnair har retten til å avslutte Finnair Plus-medlemskapet til en kunde hvis ingen transaksjoner er registrert på den kundens konto i løpet av de siste fem (5) årene, og som følge av dette ikke har noen gyldige poeng. Finnair gjør dette ved å fjerne kundens personalia og medlemsnummer fra Finnair Plus-kunderegisteret. Kunder kan melde seg inn i Finnair Plus-programmet på nytt ved å fylle ut et søknadsskjema.

PERSONLIGE OPPLYSNINGER I REGISTERET

Generelle kundedata

Startdato for medlemskapet, tittel, etternavn, fornavn, besøksadresse, postnummer, poststed, landkode, kjønn, fødselsdato, antall familiemedlemmer, fødselsdato til barn, hjemmetelefonnummer, hjemmefaksnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse.

Fritidsinteresser som er sendt inn av medlemmet

Museum/kunstutstillinger, opera/konserter/ballett, teater/musikaler, popmusikk, jazz, golf, tennis, seiling/vannsport, ridning/hesteveddeløp, slalåm/snowboard/telemark, langrenn, jakt/fiske, helse og velvære, ishockey, fotball, basketball, biler og motorsport, vin og mat.

Profildata

Passnummer, utstedelsesdato for pass, gyldigheten til pass, nasjonalitet, spesifikke matønsker, seteønske (midtgang eller vindu). Informasjon om spesifikke matønsker kan inneholde sensitive data. Vi går ut fra at medlemmer som oppgir denne informasjonen, samtykker i at denne informasjonen blir brukt.

Informasjon om arbeidsplass og arbeidshistorikk

Yrke eller jobb, navn på arbeidsgiver, adresse, postnummer, poststed, landkode, telefonnummer, faksnummer.

Medlemskortdata

Medlemsnummer, utstedelsesdato for siste medlemskort, utløpsdato, medlemsnivå.

Medlemsnivådata

Nivåhistorikk, antall nivåpoeng, antall flyvninger, informasjon om nivådatoer.

Data om opptjente poeng

Antall opptjente poeng, antall poeng brukt, antall tilgjengelige poeng, antall utløpte poeng, antall nivåpoeng opptjent i løpet av medlemskapet.

Hendelsesspesifikke data

Hendelsesdato, hendelsesinformasjon (f.eks. produktnavn, poeng opptjent eller poeng brukt), forkortelse for tjenesteleverandørenes navn, dokumentnummer (billettnummer eller annet dokumentnummer). Følgende tilleggsinformasjon blir registrert for flyvninger: flyvningsnummer (fungerende og til markedsføring), avreise- og ankomststed for flyvningen, reiseklasse, kode for flyselskapet.

Markedsføringsdata

Sendedato for markedsføringsbrev, sendedato for poengoversikter, informasjon om kampanjer som tilbys kunden, kopier av markedsføringsbrev som blir sendt til kunden.

Data om bruken av Finnairs webområde

Informasjon om bruken av Finnairs nettverkstjenester, som blir samlet inn med informasjonskapsler.

Data om rett til å nekte

En melding om nekting (se Utøvelse av rettigheter) som sendes inn av et medlem til datafilkontrolløren, blir registrert i datafilen. En melding om samtykke som sendes inn av et medlem, som indikerer at vedkommende ønsker å motta markedsføringsmateriell via e-post og/eller SMS, blir registrert i datafilen.

VANLIGE KILDER FOR DATA

Finnair mottar informasjon om kunden og kundens arbeidsplass når medlemmet sender inn et søknadsskjema, eller etter å ha blitt medlem oppdaterer denne informasjonen. Finnair mottar informasjon om bruken av Finnair Plus-medlemskort fra Finnairs innsjekkings- og regnskapsføringssystemer og fra samarbeidspartnere, som sender disse dataene som filer. Informasjon om Finnair Plus-poeng, nivåer og beregningsperioder blir hentet fra Finnairs datasystem med Finnairs dataprogrammer. Opplysningene angående bruken av Finnairs webområde blir hentet med programvare for vedlikehold av systemet.

UTGIVELSE AV DATA

Personlige opplysninger som blir brukt til å reservere flybilletter (navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemskapsnummer, Finnair Plus-nivå, seteønske og bruksaktivitet av Finnair Plus-medlemskort) blir sendt i elektronisk format til bestillingssystemet Amadeus, som er i Tyskland. Personlige opplysninger blir automatisk lest fra systemet når et medlem reserverer plass på en Finnair-flyvning og oppgir medlemsnummeret til parten som er ansvarlig for å skrive ut billetten, som kan være et kontor eller en agent, enten innenlandsk eller utenlandsk. På grunn av dette blir personlige opplysninger overført til utenfor EU- og EØS-området.

Personlige opplysninger som blir brukt til å bestille flybilletter (navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemskapsnummer, Finnair Plus-nivå, seteønske og bruksaktivitet av Finnair Plus-medlemskort) blir også sendt i elektronisk format til flyselskapene i oneworld™-alliansen. Disse personlige opplysningene blir brukt når kunder bestiller flybilletter med oneworld-flyselskaper. På grunn av dette blir personlige opplysninger overført til utenfor EU- og EØS-området. Informasjon om oneworld-flyselskapene finner du på Finnairs webområde.

Med kundenes samtykke kan personlig informasjon i Finnair Plus-kundedatabasen også bli gitt ut til Finnair Plus-samarbeidspartnere med direkte markedsføring som formål. Du finner informasjon om Finnair Plus-samarbeidspartnere på Finnairs webområde (www.finnair.no). Samarbeidspartnerne gir ikke ut personlige opplysninger til tredjeparter.

Personlig informasjon som skal brukes i direkte markedsføring utenfor EU overføres bare til partnere som har sluttet seg til Safe Harbor-avtalen og følger personvernsprinsippene i Safe Harbor.

Europakommisjonen har slått fast at Safe Harbor-avtalen innfrir minimumskravet til databeskyttelse slik det er presentert i EUs personverndirektiv. Den er også i samsvar med den finske loven om behandling av personopplysninger.

UTØVELSE AV INNSYNSRETT

Et medlem har rett til å vite hvilken informasjon om dem som er lagret i Finnair Plus-databasen, eller å vite at ingen slik informasjon er lagret om dem i denne databasen. Data kan bli inspisert kostnadsfritt én gang i hvert kalenderår. Forespørsler om inspeksjon må sendes skriftlig til datafilkontrolløren som står oppført på slutten av denne datafilbeskrivelsen, og må signeres personlig av parten som sender inn forespørselen. Informasjonen som utleveres i respons til en forespørsel om inspeksjon, sendes i skriftlig format per post til adressen som det aktuelle medlemmet har oppgitt.

Et medlem av Finnair Plus-programmet har også rett til å korrigere informasjonen som gjelder for dette medlemmet. En forespørsel om å korrigere en feil må sendes skriftlig eller per telefon til Finnair Plus-servicesenteret (postadresse: Finnair Plus SXD/8, FI-01053 Finnair, Finland, tlf.: +358 9 818 888).

Hvis et medlem av Finnair Plus-programmet forbyr sendingen av (i) Finnairs direkte markedsføringsmateriell og/eller (ii) direkte markedsføringsmateriell fra Finnairs samarbeidspartnere, kan Finnair beslutte å slutte å sende alt skriftlig Finnair Plus-materiell til dette medlemmet. Et medlem av Finnair Plus-programmet har retten til å forby utgivelsen av personlige opplysninger til Finnair Plus-samarbeidspartnere med direkte markedsføring som formål.

Alle medlemmer som velger å benytte seg av ovennevnte rett til å forby dette, må varsle Finnair Plus-servicesenteret om dette skriftlig eller per telefon.

BESKYTTELSE AV DATAFILEN

Bare spesifiserte ansatte hos Finnair og bedrifter som er utnevnt av Finnair til å handle på Finnairs vegne, er autorisert til å bruke Finnair Plus-systemet. Systemet inkluderer forskjellige tilgangsnivåer for brukere. Nivåene autoriserer brukere til å vedlikeholde eller utforske databasen kun for informasjon som er nødvendig til bruk. Hver bruker har et personlig brukernavn og passord som kreves for å logge på systemet. Systemet er også beskyttet med nettverkssikkerhet slik at tilgang bare blir innvilget til spesifiserte samarbeidspartnere.

KONTROLLØR MED ANSVAR FOR DATAFILSAKER OG KONTAKTINFORMASJON

Annika Nordbo
Finnair Oyj
SRO/603,
01053 FINNAIR