4. Løse inn og bruke bonuser
4.1 Generelt
Alle Finnair Plus-flybonuser bestilles fra Finnair Plus-servicesenteret eller via deres kanaler. Bonusen kan betales bare med Finnair Plus-poeng eller med en kombinasjon av poeng og penger. Informasjon om antallet poeng som kreves for en bestemt bonus, er tilgjengelig på Internett eller fra Finnair Plus-servicesenteret. Visse bonuser kan bare betales på Internett. Merk: Alle bonuser som betales fra en Finnair Junior Plus-konto, må betales i servicesenteret. Det tilsvarende antallet poeng trekkes fra kontoen når bonusen bestilles. Bonuser kan ikke gjøres om til kontanter, og det kan ikke benyttes to overlappende bonuser. Tapte, stjålne eller ubrukte billetter eller bonuskuponger vil ikke bli kreditert eller løst inn.
4.2
En bonus kan overdras til en nær slektning eller en person som innehaveren bor sammen med. Hans/hennes navn må oppgis når bonusen bestilles. Medlemmer som ønsker å gi en annen person fullmakt til å bruke kontoen sin, må gi Finnair Plus-servicesenteret en skriftlig godkjenning.
4.3
Finnair og dets partnere har til enhver tid rett til å bruke eget skjønn til å avgjøre hvilke bonuser som gis til medlemmer. Finnair og dets partnere gis hermed rett til å begrense antallet bonuser eller avstå fra å gi bonuser i en angitt periode.
4.4
Bonusflyreiser må bestilles minst sju dager og tidligst 360 dager før den planlagte datoen. Hvis et medlem får tilsendt billetten per post, er den korteste leveringstiden sju dager i Finland og 10–30 dager til utlandet. Finnair forbeholder seg retten til å nekte å godta bestillinger som gjøres mindre enn sju (7) dager før bruksdatoen. Du finner mer detaljerte regler for bestilling og kjøp gjennom Finnair Plus-servicesenteret.
4.5
Medlemmene betaler selv flyplasskatter, passasjergebyrer, serviceavgifter og andre gebyrer fastsatt av Finnair eller myndighetene. Medlemmene har ansvaret for alle skatter og lignende avgifter (inkludert mva.) i henhold til gjeldende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig for medlemmene for noen skatter eller andre utgifter. Skatter refunderes ikke hvis bonusreisen ble innstilt etter at billetten ble betalt. Finnair er ikke ansvarlig for noen skatter eller andre utgifter som påføres medlemmene. Medlemmene har selv ansvaret for å skaffe visa og andre offisielle dokumenter.
4.6
Verdien av bonusflyreiser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke fastsettes gjennom sammenligning med flyvninger, hotellovernattinger eller andre, tilsvarende tjenester som det tas vanlige priser for. Prisen på en flybillett avhenger av når og hvor den kjøpes, og den aktuelle billettypen. Det samme gjelder andre bonuser. Verdien av bonusreiser begrenses også av det faktum at de er mindre tilgjengelige enn billetter til vanlige priser, og underlagt bestillingsbegrensninger. Vilkårene for kjøp av billetter er oppgitt separat.
4.7 Avbestilling av bonuser
Når det gjelder en bonus gitt av en av Finnairs partnere, gjelder avbestillingsvilkårene til den aktuelle samarbeidspartneren eller de generelle vilkårene for pakketurer. Disse vilkårene fastsetter hva et medlem som avbestiller en bonus, må betale som følge av avbestillingen, og hvorvidt medlemmet vil få refundert bestemte betalinger (for eksempel flyplasskatter og passasjeravgifter) gjort av ham/henne i forbindelse med avbestillingen. Hvis et medlem avbestiller en bonus før han/hun bruker den, returnerer Finnair poengene som er trukket for den ubrukte bonusen, ved fremvisning av en kupong eller et tilsvarende dokument. Hvis det fremvises en kupong (for eksempel en hotellkupong) som er gyldig i en bestemt periode, returnerer Finnair imidlertid ikke poengene, selv om kupongen ikke ble brukt. For bonusflyreiser gjelder avsnitt 4.11 og avbestillingsvilkårene til det aktuelle flyselskapet.
4.8 Flybonuser
Flybonuser kan løses inn i de planlagte flyvningene til Finnair og Finnair Plus-partnere. Det er et begrenset antall seter i passasjerklassen som kreves for bonusflyreiser. På bestemte, spesifiserte tidspunkter og på bestemte, spesifiserte ruter kan det ikke bestilles bonusflyreiser. Finnair og dets partnere har rett til å begrense antallet innvilgede flybonusreiser etter eget skjønn. Informasjon om slike begrensninger er tilgjengelig på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret. På visse planlagte flyvninger har medlemmer derfor ikke rett til et sete gjennom poengene sine. Hvis flyvningen betjenes i samarbeid med et annet flyselskap, innvilges det bare bonuser fra setekvoten til flyselskaper som deltar i Finnair Plus-programmet. Billetter til flybonusreiser må kjøpes ved separat angitte Finnair-kontorer. Det kan ikke kjøpes flybonusreiser på Finnairs ferie- og fritidsruter med Finnair Plus-poeng.
4.9
Det kreves bekreftet sete for alle etapper av en bonusflyreise. Bonuser som løses inn i planlagte flyvninger, kan ikke kombineres med andre pristyper eller rabatterte billetter eller brukes som delbetaling av andre gebyrer, med unntak av det som er angitt i avsnitt 4.12.
4.10
Alle bonusflyreiser er tur-retur-flyvninger og må returnere til avreisestedet (med unntak av enveis bonusflyreiser). Det er mulig å returnere fra et annet reisemål (unntak fastsettes av de enkelte flyselskapene), men antallet poeng som trekkes for bonusen, baseres alltid på den høyeste sektoren. Reiser kan ikke utsettes ved mellomlandinger, men må fortsette til reisemålet med neste tilgjengelige flyvning (bonuser gitt av oneworld™-flyselskaper i henhold til oneworld-bonustabellen, er et unntak). Det tillates imidlertid én mellomlanding på interkontinentale flyvninger. Tur-retur-bonusflyreiser kan ikke fullføres på samme dag. Bonusbilletter til planlagte flyvninger er gyldige i 12 måneder, og returreisen må alltid foretas innen denne perioden.
4.11
Poengene fra ubrukte bonusflyreiser (flyvninger med Finnair og Finnair Plus-partnere) blir returnert til kontoen til et medlem forutsatt at flyvningen ble avbestilt før billetten ble innløst, og at Finnair Plus-servicesenteret ble varslet om avbestillingen senest en hverdag i forkant at flyvningen. Hvis flyvningen avbestilles etter at billetten er innløst, men før flyvningen har startet, blir poengene returnert til kontoen til et medlem i bytte mot den ubrukte billetten. Medlemmet må betale et avbestillingsgebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, per billett. Det gjenstående beløpet, som skatter og passasjeravgifter, blir tilbakebetalt. Hvis en reise blir endret etter at billetten har blitt utstedt, må medlemmet betale et gebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, i tillegg til skatter og passasjeravgifter som påløper på grunn av endringen. På Classic-bonuser kan medlemmer gjøre endringer på returreisen hvis de betaler en avgift på 50 euro per passasjer. Endringer må gjøres senest én dag før den opprinnelige returreisen, og omdirigering er ikke tillatt. Endringer kan kun gjøres på bonusflyreiser som betjenes av Finnair. Hvis medlemmet ikke avbestiller flybilletten (ikke møter opp), returneres ikke poengene. En bonusbillett til en Finnair-flyvning er kun gyldig med det flyselskapet den har blitt utstedt for.
4.12 Oppgraderingsbonuser på Finnair-flyvninger
Oppgraderinger kan bare gjøres for planlagte Finnair-flyvninger (AY-fly og AY-koden på billetten). Medlemmet må ha en bekreftet økonomiklassebooking og en betalt flybillett som Finnair Plus-servicesenteret kan knytte bonusen til. Oppgraderingsbonuser kan bare gis for billetter utstedt til publiserte priser. Begrensningene for den originale økonomiklassebilletten gjelder, uavhengig av oppgraderingen. I tilfelle omdirigering gjelder vilkårene for bookingklassen til den opprinnelige billetten, og reisen foretas på økonomiklasse. Selv om det er et begrenset antall seter, prøver Finnair å bekrefte flyvningene på den ønskede måten, med mindre bestillingene på flyvningen forhindrer det. Oppgraderingsbonuser kan bare brukes til å rykke én klasse opp av gangen. På bestemte, separat fastsatte Finnair-flyvninger er det ikke mulig å bruke oppgraderingsbonuser. Finnair har rett til å legge begrensninger på oppgraderingsbonuser og gjøre endringer i disse begrensningene etter eget skjønn. Informasjon om begrensninger er tilgjengelig på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret.
4.13 Andre bonuser
Bonuskupongen må bestilles på Internett via Plus-partnertjenesten (www.finnair.com/pluspartners). Gyldigheten og andre begrensninger som er relaterte til bonuser, vises i dokumentet som sendes til medlemmer via e-post. Kuponger for Priority Club Rewards må bestilles fire (4) uker i forveien.
4.14
Medlemmer bestiller selv direkte fra bestillingssenteret til en partner de selv velger. Ved bestilling må medlemmer oppgi at det gjelder en Finnair Plus-bonus. Den originale bonuskupongen må fremvises ved bruk av bonusen.
4.15 Leiebilbonus
Bonuser er tilgjengelige på vilkårene som fastsettes av hvert enkelt bilutleiefirma. Drivstoff, tilleggsforsikringer og andre utgifter betales av leietageren. Biler må alltid returneres til stedet hvor de ble leid. Bonusleie forutsetter at vanlige betingelser for leie av bil, for eksempel når det gjelder alder, førerkort og kredittverdighet (et internasjonalt kredittkort), er oppfylt.
4.16
Kuponger utstedes i navnet til den faktiske sjåføren, og navnet til denne personen skal også være oppgitt i leieavtalen. Det kan ikke gjøres noen endringer av kupongene, unntatt av Finnair Plus-servicesenteret og det aktuelle bilutleiefirmaet.
4.17 Bonusovernattinger på hoteller
Hoteller som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til å begrense antallet bonusovernattinger per region eller hotell, til å belaste mer enn én bonuskupong per rom per natt og til å definere andre vilkår og begrensninger for bruk av en bonus.
5. Avslutning eller endring av Finnair Plus-programmet, avslutning av medlemskap
5.1
Finnair kan når som helst avslutte Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et annet program ved å informere medlemmene om dette skriftlig minst seks (6) måneder før slik avslutning. Poeng forblir gyldige i seks (6) måneder fra og med underrettelsesdagen. Deretter slettes alle poeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for eventuelle ubrukte poeng eller bonuser.
5.2
Finnair har rett til når som helst å si opp medlemskapet til et hvilket som helst medlem uten at medlemmet har gitt rimelig grunn til det, ved å informere det aktuelle medlemmet seks (6) måneder før medlemskapet opphører. Poengene til medlemmet forblir gyldige i seks (6) måneder fra og med underrettelsesdagen. Deretter slettes alle poeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for eventuelle ubrukte poeng eller bonuser.
5.3
Finnair har rett til når som helst å si opp medlemskapet til et medlem når medlemmet har gitt rimelig grunn til det. I tillegg har Finnair i slike tilfeller rett til å slette poengene til et medlem uten forutgående varsel. I slike tilfeller informerer Finnair medlemmet skriftlig om oppsigelsen av medlemskapet, om årsaken til oppsigelsen og om slettingen av poeng. De ovennevnte rimelige grunnene inkluderer ethvert brudd på vilkårene som er beskrevet her, samt forfalskning, endring, salg og uautorisert overføring av dokumenter som gir et medlem rett til bonuser, for eksempel flybilletter og kuponger, til en annen person.
5.4
Medlemmer har rett til å si opp medlemskapet når som helst ved å informere Finnair Plus-servicesenteret skriftlig om dette. Finnair sletter poengene til medlemmet etter å ha fått meldingen. Medlemskapet til et medlem opphører når medlemmet dør.
5.5
Finnair har rett til når som helst og etter eget skjønn å gjøre endringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-vilkårene og bonusene som gis til medlemmer (inkludert endringer når det gjelder partnere, samling av poeng, oppsamlede poeng, antallet poeng som kreves for bonuser, tildeling av flybonuser og begrensninger vedrørende disse, prosedyren for innløsing av bonuser og gyldigheten av poeng). Slike endringer trer i kraft umiddelbart og uten forutgående varsel, med mindre Finnair har oppgitt annet. Finnair informerer medlemmer om endringer via Internett-sidene til Finnair Plus. Det gis også informasjon om endringer i Finnair Plus-nyhetsmagasinet og lignende publikasjoner hvis slik informasjon er aktuell på tidspunktet for utgivelsen. Finnair gjør sitt beste for å holde kundene oppdatert om tjenestene i Finnair Plus-programmet. Medlemmer kan få oppdatert informasjon på Internett eller fra servicesenteret. Medlemmer godtar endringer ved å fortsette å bruke Finnair Plus-kortet sitt. Hvis et medlem ikke godtar endringene, har han/hun rett til å si opp medlemskapet i henhold til avsnitt 5.4. Finnair har ikke ansvar for tap forårsaket av gjennomførte endringer (inkludert tap av poeng, tap av fordeler og forringelse av fordeler). Finnair er heller ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for slike tap.
5.6
Finnair har retten til å avslutte Finnair Plus-medlemskapet til en kunde ved å slette hans/hennes personopplysninger og medlemsnummeret fra Finnair Plus-medlemsregisteret hvis det ikke er registrert noen transaksjoner på medlemmets konto i løpet av de siste tre (3) årene, og det derfor ikke finnes noen gyldige Finnair Plus-poeng.
Kunder kan melde seg inn i Finnair Plus-programmet på nytt ved å fylle ut et søknadsskjema for Finnair Plus-medlemskap.
6. Andre vilkår
6.1
Finnair har ikke ansvar for tap i forbindelse med medlemskap i Finnair Plus-programmet eller overfor et medlem, med mindre Finnair har forårsaket et slikt tap med forsett eller gjennom grov uaktsomhet.
6.2
Det vil bli gjort forsøk på å oppklare alle uklarheter som måtte oppstå som følge av driften av programmet, med en velvillig innstilling mellom Finnair og medlemmene. Finsk lovgivning kommer til anvendelse når det gjelder Finnair Plus-programmet, og alle tvister vil bli avgjort i en lavere rettsinstans i Finland.
6.3
Det er mange Finnair-partnere som deltar i driften av Finnair Plus-programmet. I tillegg til informasjon om Finnair Plus-programmet som sendes som Finnair Plus-kundepost, kan det bli sendt markedsføringsmateriale fra Finnair og dets partnere til medlemmene. Finnair kan gi medlemmenes personopplysninger til sine partnere med det formålet å drive direkte markedsføring. Finnair Plus-partnere kan dermed også bruke informasjonen i Finnair Plus-kunderegisteret i sin egen direkte markedsføring. Partnere overfører ikke kundeopplysninger til tredjeparter. Medlemmene har rett til å forby overføring av sine personopplysninger til Finnairs partnere ved å informere Finnair Plus-servicesenteret skriftlig om dette.
6.4
Finnair har ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.
 
 
 

Bli Finnair Plus-medlem

Bestill en bonusflyreise på Internett, så kan du spare inntil 2000 Finnair Plus-poeng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi bruker informasjonskapsler for at du skal få en bedre kundeopplevelse. Hvis du fortsetter å være på denne nettsiden, godtar du at informasjonskapsler lagres på enheten din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese retningslinjene for informasjonskapsler og personvern, i tillegg til vilkårene for bruk av dette webområdet.