Help


Tillbaka till innehåll

Saknade poäng från flygresor

Om du har flugit utan att visa upp ditt Finnair Plus-medlemsnummer kan du få poäng för de flygresorna genom att registrera dem på ditt konto retroaktivt. Du får bara poäng om du var Finnair Plus-medlem på resedatumet. Observera att du inte kan få poäng för flygresor som genomfördes för mer än sex månader sedan och att du bara kan samla poäng i ett bonusprogram åt gången.

Finnair Plus

Flygresor med Finnair och dess partners

Du kan göra anspråk på saknade poäng genom att logga in på ditt Finnair Plus-konto via vår webbplats. Det är möjligt att göra anspråk på poäng retroaktivt för alla Finnairs reguljärflyg (flygkoden börjar med AY och biljettnumret börjar med 105), så länge det sker mellan två veckor och sex månader efter resedatum.

Poäng som tilldelats retroaktivt för Finnair-flyg syns på kontot inom 24 timmar. Poäng för flyg som trafikeras av andra flygbolag är markerade med en asterisk tills de godkänns eller avslås – detta tar vanligen mellan en och tre veckor.

Om du inte hittar flygbolaget eller flygbolagskoden för ditt flyg i listrutan ber vi dig kontakta Finnair Plus-servicecentret genom att använda formuläret nedan. Dina saknade poäng registreras på ditt konto inom två till fyra veckor.

Formulär för saknade poäng

Flygbolag har rätt att inte tilldela poäng, eller att endast tilldela delvisa poäng, för resor med biljetter till specialpris. Om du gör en flygresa eller använder en tjänst som ger förmåner eller bonus genom något annat bonusprogram, kan du inte samtidigt få Finnair Plus-poäng. Poäng tilldelas inte för kostnadsfria biljetter, kontraktsbiljetter, bytesbiljetter eller rabatterade biljetter via turistbranschen, och inte heller för biljetter för barn under två år.

Se fullständiga villkor

Berättigar mina biljetter till poäng?