Piilota navigaatio

Finnair Plus säännöt

Finnair Plus säännöt

1. Yleistä
1.1
Finnair Oyj (jäljempänä "Finnair") pidättää oikeuden muuttaa ja tulkita kaikkia Finnair Plus -ohjelmaa koskevia sääntöjä. Kaikki Finnairin tekemät päätökset ovat sitovia jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Finnair ei ole vastuussa yhteistyökumppaneidensa tuotteista tai palveluista aiheutuneista reklamaatioista, vaan kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan.
1.2
Finnairilla on oikeus harkintansa mukaan antaa vain tietyille Finnair Plus -jäsenille tietynlaisia tarjousluontoisia etuja. Finnairilla ei täten ole velvollisuutta antaa samoja tarjousluonteisia etuja kaikille jäsenille, vaan tietyt edut voidaan antaa esimerkiksi yksinomaan tietyn tasoisten Finnair Plus -korttien haltijoille tai tietyllä maantieteellisellä alueella asuville Finnair Plus -korttien haltijoille.
2. Jäsenyys ja jäsenkortti
2.1
Finnair Plus -jäsenyys on maksuton. Jäsenyys on henkilökohtainen ja avoin kaikille yli kaksi (2) vuotiaille henkilöille. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan holhoojan yhteystiedot sekä suostumus jäseneksi liittymiseen ja palkintojen lunastamiseen. 2–17-vuotiaat jäsenet liitetään Finnair Plus Junior -ohjelmaan, jota koskevat omat sääntönsä. Jäsenyys Finnair Plus Junior -ohjelmassa päättyy, kun jäsen täyttää 18 vuotta, jolloin hänelle toimitetaan Basic-tason jäsenkortti.
2.2
Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä täyttämällä ja allekirjoittamalla Finnair Plus -liittymislomakkeen tai hyväksymällä ohjelman säännöt ja ehdot Internetissä. Vain yksi henkilö jäsennumeroa kohti voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenyys rekisteröidään avaamalla henkilökohtainen Finnair Plus -pistetili henkilön nimellä hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Yritykset, yhteisöt ym. henkilöryhmittymät eivät ole oikeutettuja jäsenyyteen. Finnair Plus -jäsen hyväksyy Finnair Plus -säännöt allekirjoittamalla Finnair Plus -liittymislomakkeen tai hyväksymällä ohjelman säännöt ja ehdot Internetissä. Myös Finnair Plus -kortin käyttämisen katsotaan jo sinällään osoittavan sen, että jäsen on hyväksynyt Finnair Plus -säännöt.
2.3
Jäsenyys ja henkilökohtainen seurantajakso alkavat kun tiedot on rekisteröity Finnair Plus -järjestelmään. Seurantajakso on henkilökohtainen ja sen pituus on 12 kuukautta. Uudet jäsenet saavat henkilökohtaisella jäsennumerolla varustetun Finnair Plus -jäsenkortin kun jäsentilille on kirjautunut yksi tapahtuma. Finnair Plus -jäsenkorttia ei saa käyttää allekirjoittamattomana.
2.4
Kadonneesta Finnair Plus -kortista tulee ilmoittaa ensi tilassa tilaamalla uusi jäsenkortti Internetistä tai Finnair Plus-palvelukeskuksesta. Jäsenelle lähetetään uusi kortti mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen.
2.5
Finnair Plus -kortti on Finnairin omaisuutta, ja se tulee palauttaa pyynnöstä tai jäsenyyden päätyttyä.
2.6
Finnair Plus -jäsenkortti ei ole maksu- eikä luottokortti. Korttiin voidaan kuitenkin asiakkaan pyynnöstä ja Finnairin sekä palvelua tarjoavan yhteistyökumppanin suostumuksella aktivoida erilaisia toimintoja, jotka mahdollistavat luottokorttiyhtiöiden kautta kulkevia maksuja. Näistä järjestelyistä tai niiden muutoksista tehdään aina erillinen kirjallinen sopimus palvelun tarjoajan kanssa.
2.7
Jäsen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Lisäksi jäsenen tulee pysyä tietoisena ohjelman säännöissä tapahtuvista muutoksista.
2.8
Kun Finnair Plus -jäsenen tilillä on ollut tapahtumia, kertyneet pisteet voi tarkistaa Finnair Plus -pisteinfosta kirjautumalla jäsentilille Internet-sivujen kautta. Pisteinfoon merkitty pistekertymä ilmaisee tilille hyväksytyt pisteet. Finnair pidättää oikeuden poistaa tilille virheellisesti kirjautuneet pisteet.
2.9
Finnair Plus -ohjelmassa on eri tasoja, jotka oikeuttavat erilaisiin etuihin. Jäsenen (ei koske Finnair Plus Junior -jäseniä) seurantajaksonsa aikana keräämien tasopisteiden sekä tasolentojen (joista vähintään neljän tulee olla Finnairin lentoja) määrä vaikuttaa hänen sijoittumiseensa eri tasoille. 27.11.2012 asti Finnairin Suomen sisäisistä lennoista ainoastaan varausluokkaan Y varatut lennot kerryttävät seurantajakson tasolentojen lukumäärää. 28.11.2012 alkaen Finnairin Suomen sisäiset lennot lasketaan mukaan tasolentoihin varausluokasta riippumatta. Jäsentasoista ja niiden eduista saa tietoa Internetistä tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Finnairilla on oikeus muuttaa haluamallaan tavalla Finnair Plus -korttien tasojärjestelmää (mukaan lukien tasojärjestelmän poistaminen) ja eri tasokorttien tuottamia etuja ja pisterajoja.
3. Pisteiden kerääminen
3.1 Yleistä
Pisteiden rekisteröimistä varten jäsenen tulee ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen yhteydessä sekä esittää jäsenkorttinsa lähtöselvityksessä ja Finnair Plus -yhteistyökumppaneiden palveluja käyttäessään.
3.2
Finnair Plus -ohjelman perusyksikkö on piste. Myönnettävien palkintopisteiden määrä perustuu reittilentojen osalta Finnairin ilmoituksen mukaan joko vyöhykkeisiin tai lähtö- ja saapumispaikan väliseen etäisyyteen kilometreissä ja lipputyyppiin, varausluokkaan tai minimipistemäärään (varausluokka vaikuttaa minimipistemäärään) ohjelman mukaisesti ilmoitettuna. Suomesta lähtevien Finnairin lomalentojen AY1000-sarja (jäljempänä ”Finnairin lomalennot”) osalta myönnetään pisteitä erillisen taulukon mukaisesti. Suorista ja välilaskullisista reittilennoista myönnetään pisteitä lipussa ilmoitetun lähtö- ja määränpään mukaisesti. Jos matkan aikana on koneenvaihto ja lennon reittinumero muuttuu, pisteet myönnetään eri lentovälien mukaisesti. Muiden palvelujen kohdalla pisteiden määrä perustuu erillisiin sopimuksiin.
Jäsenet ansaitsevat palkintopisteiden lisäksi tasopisteitä. Tasopisteet eli seuraavalle Finnair Plus -tasolle oikeuttavat pisteet kertyvät Finnairin ja muiden oneworld-yhtiöiden reittilennoista.
3.3
Finnair Plus -pisteitä voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen jälkeen. Myönnetyt pisteet ovat henkilökohtaisia ja niillä ei ole rahallista lunastusarvoa. Pisteitä kertyy ainoastaan jäsenelle, joka lentää tai käyttää muita yhteistyökumppaneiden palveluja, joista pisteitä myönnetään. Matkan tai palvelun maksaja ei ole oikeutettu pisteisiin, ellei hän itse ole palvelua käyttävä henkilö. Myönnettyjä Finnair Plus -palkintopisteitä voi siirtää perheenjäsenten kesken. Pisteiden siirto tehdään Finnair Plus -palvelukeskuksessa ja jokaisesta pisteiden siirrosta veloitetaan palvelumaksu. Pisteitä voi kerätä vain yhteen kanta-asiakasohjelmaan kerrallaan. Pisteitä ei voi siirtää Finnair Plus -tililtä toiseen kanta-asiakasohjelmaan eikä toisesta kanta-asiakasohjelmasta Finnair Plus -tilille ellei toisin ole mainittu.
3.4
Pisteet ovat voimassa kolme (3) vuotta tapahtumapäivästä ja niillä lunastettava palkinto tulee varata tämän ajan sisällä. Vanhentuneet, käyttämättömät pisteet mitätöityvät automaattisesti. Internetistä ilmenevät pisteiden vanhentumispäivät ja vanhentumassa olevat pisteet. Finnair Plus ei ole velvollinen erikseen muistuttamaan vanhentumassa olevista pisteistä.
3.5
Pisteitä ei myönnetä lennoista tai palveluista, joista jäsen saa etua jonkin toisen palkkiojärjestelmän kautta. Myöskään vapaa-, sopimus-, palkinto- ja barterlipuista, Finnair Plus raha+piste -tarjouksista tai matkailualan alennushinnoista ei myönnetä pisteitä eikä Finnair Plus -tasoille oikeuttavia lentokertoja. Alle kaksivuotiaiden lentolipuista, jotka eivät oikeuta omaan istuinpaikkaan, ei myönnetä pisteitä.
3.6

Pisteiden rekisteröinti jälkikäteen on mahdollista vain seuraavia dokumentteja vastaan:

  • Lennot: kopio lentolipusta sekä tarkastuskortista (boarding pass).
  • Sähköisestä lipusta matkakuvaus/kuitti. Pelkkä tarkastuskortin kanta ei riitä.
  • Hotellit: kopio laskusta.
  • Autonvuokraukset: kopio vuokrasopimuksesta.
  • Muut palvelut: kopio laskusta tai kuitista

Kuusi (6) kuukautta vanhempia tapahtumia ei voi rekisteröidä jälkikäteen. Huom: Jälkikirjausaika on 1-6 kuukautta yhteistyökumppanista riippuen.

Huom. Emme palauta lähetettyjä dokumentteja.
Huom. Tietyt yhteistyökumppanit eivät myönnä pisteitä jälkikäteen.
3.7
Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvat yhtiöt pidättävät oikeuden olla kokonaan myöntämättä pisteitä tarjoamistaan palveluista tai myöntää vain osittaisen määrän normaalipistekertymästä. Tietyiltä yhteistyökumppaneilta pisteitä ei voi kerätä lainkaan.Tarkemmat tiedot tällaisista rajoituksista ja rajoituksiin tehdyistä muutoksista saa Internet-sivuiltamme ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta.
3.8 Pisteiden kerääminen lennoista
Finnair Plus -pisteitä voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen jälkeen. Kuitenkin liittymisen yhteydessä voidaan myöntää takautuvasti pisteet yhdestä ennen jäsenyyden alkua lennetystä Finnairin edestakaisesta lennosta (kuljettavan yhtiön kohdalla tulee olla lentoyhtiökoodi AY), kun lento ei ole 30 vuorokautta vanhempi. Tästä myönnettävät pisteet eivät kartuta eri Finnair Plus -tasoille oikeuttavaa tasopistekertymää.
3.9
Pisteitä myönnetään Finnairin (AY) reittilennoista, joista on maksettu virallinen, julkaistun lentohinnan mukainen maksu. Lipussa tulee ilmetä kuljettavan yhtiön kohdalla Finnairin lentoyhtiökoodi (AY). Pisteitä myönnetään Suomesta lähtevistä Finnairin lomalennoista erillisen taulukon mukaisesti. Finnair pidättää itsellään oikeuden määritellä lennot sekä hinta- ja lipputyypit, jotka kulloinkin kuuluvat Finnair Plus -ohjelman piiriin.
3.10
Pisteitä voi kerätä myös ohjelmassa mukana olevien yhteistyökumppaneiden reittilennoista edellyttäen, että lipussa kuljettavan yhtiön kohdalla ilmenee ko. yhteistyökumppanin lehtoyhtiökoodi ja lento lennetään yhteistyökumppanin kalustolla. Yhteistyökumppaneilta kerätyt pisteet eivät kartuta Finnair Plus -tasoihin vaikuttavaa pistekertymää, ellei toisin mainita.
3.11
Reittilennoilla pisteet kertyvät erikseen määriteltyjen vyöhykkeiden tai pistekertoimien mukaan riippuen matkustusluokasta. Pistekertoimen ratkaisee lippuun kirjattu varausluokka tai lippu-/hintatyyppi, jonka perusteella matkustaja on maksanut kyseiseen luokkaan oikeuttavan hinnan. Varaus-/matkustusluokan muutokset, jotka johtuvat kuljettavasta yhtiöstä, eivät muuta pistekertymää. Finnair varaa oikeuden myöntää pisteet tietyllä kertoimella, joka määräytyy varausluokan sekä lippu-/hintatyypin perusteella. Lisätietoja löytyy pistetaulukoista verkkosivuiltamme.
3.12
Teknisistä syistä peruutetuista tai myöhästyneistä Finnairin lennoista (mukaan lukien edellä mainittujen syiden vuoksi tehdyt uudelleenreititykset) myönnetään pisteitä edellyttäen, että jäsenellä on kyseiselle lennolle kirjoitettu lippu (AY-tunnus lipussa) sekä vahvistettu paikka. Force Majeure -tapauksissa, kuten lennon peruuntuminen tai myöhästyminen sääolosuhteiden tai muiden Finnairista riippumattomien syiden vuoksi, ei myönnetä pisteitä. Pisteitä ei myöskään myönnetä silloin, kun uudelleenreititys on tapahtunut Force Majeure -tapauksissa tai muiden Finnairista riippumattomien syiden vuoksi. Mikäli Finnairin lento myöhästyy (Force Majeure -syyn vuoksi tai muun syyn vuoksi) ja mikäli jäsen myöhästyy tämän johdosta Finnairin yhteistyökumppanin lennolta, jäsenelle ei myönnetä pisteitä yhteistyökumppanin lennosta.
3.13
Mikäli lentoa liikennöi jokin muu lentoyhtiö kuin Finnair, ei teknisistä syistä peruutetusta tai myöhästyneestä lennosta (mukaan lukien edellä mainittujen syiden vuoksi tehdyt uudelleenreititykset) myönnetä pisteitä. Pisteitä ei myöskään myönnetä, mikäli lento myöhästyy tai peruuntuu Force Majeure -syyn vuoksi tai muiden yhteistyökumppanista riippumattomien syiden vuoksi. Pisteitä ei myönnetä myöskään silloin, kun uudelleenreititys on tapahtunut Force Majeure -tapauksissa tai muiden yhteistyökumppanista riippumattomien syiden vuoksi. Näihin lentoihin tehdyt muutokset, kuten uudelleenreititykset tai lentojen peruutukset, eivät missään olosuhteissa oikeuta Finnair Plus -pisteisiin.
3.14
Pisteet lennetyistä lennoista rekisteröityvät Finnair Plus -tilille vain lentomatkoihin käytettyjen lippukuponkien perusteella. Vanhentuneista, takaisin maksetuista, käyttämättömistä, peruutetuista tai toiselle tähän kanta-asiakasohjelmaan kuulumattomalle lentoyhtiölle muutetusta lipusta ei myönnetä pisteitä. Hyväksyttävien lippujen pisteet rekisteröityvät lennon jälkeen tilille, kun jäsen varausvaiheessa tai lähtöselvityksessä ilmoittaa henkilökohtaisen jäsennumeronsa ja se liitetään varaustiedostoon. Kun jäsennumero on annettu paikanvarauksen tai lähtöselvityksen yhteydessä, pisteet kirjautuvat tilille 1-4 viikon kuluessa lennosta. Finnairin lomalennoille lähdettäessä tulee Finnair Plus -jäsenkortti esittää lähtöselvityksessä Suomessa.
3.15 Pisteiden kerääminen muiden yhteistyökumppaneiden palveluista
Finnair Oyj on sopinut Finnair Plus -Internet-sivuilla mainittujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyöstä Finnair Plus
-ohjelman osalta. Tiedot pisteiden kertymisestä saa Internet-sivuiltamme tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Finnair ei vastaa näissä säännöissä mahdollisesti olevista painovirheistä. Oikeus muutoksiin pidätetään. Finnair Plus -jäsen ei voi vaatia pistehyvityksiä tai palkintoja, jos yhteistyösopimus on niiltä osin muuttunut.
3.16
Autonvuokrauksesta myönnetään pisteitä erikseen sovittu määrä vuokrauskerralta autovuokraamon määrittelemin ehdoin. Jotta pisteitä voidaan myöntää, tulee jäsenen esittää Finnair Plus -jäsenkorttinsa vuokrauksen yhteydessä. Pisteitä myönnetään jälkikäteen kohdan 3.6 mukaisesti ainoastaan autonvuokraussopimuksesta, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi.
3.17
Sopimushotelleissa kertyy pisteitä erikseen sovittu määrä yötä tai oleskelua kohden kunkin hotellin määrittelemin ehdoin. Jäsenen tulee esittää jäsenkorttinsa hotelliin sisäänkirjautuessaan saadakseen pisteet tililleen. Jos kaksi jäsentä jakaa yhden hotellihuoneen, voi vain toinen saada pisteet tililleen. Pisteitä voi kerätä kerrallaan vain yhdestä hotellihuoneesta per yö tai per oleskelu. Pisteitä myönnetään jälkikäteen kohdan 3.6 mukaisesti ainoastaan huonelaskusta, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi.
3.18
Finnairin lennoilla tehdyistä ostoksista (ei koske Snacks &  Bar -valikoimaa) kertyy pisteitä Finnairin erikseen määrittelemin ehdoin näytettäessä Finnair Plus -jäsenkorttia. Pisteiden saaminen ennakkotilauksesta edellyttää Finnair Plus -numeron merkitsemistä tilauslomakkeeseen. Pisteitä ei myönnetä jälkikäteen.
3.19
Finnair ja sen yhteistyökumppaneina toimivat rahoitusyhtiöt myöntävät sopimallaan tavalla Finnair Plus -palkintopisteitä Finnair Plus Diners Club-, Finnair Plus MasterCard- sekä Finnair Plus Visa -korteilla tehdyistä ostoksista. Käyttämällä edellä mainittujen korttien maksukortti- tai luotto-ominaisuutta tuotteiden ja palveluiden maksamiseen, kertyy pääkortinhaltijan Finnair Plus -tilille Finnair Plus-pisteitä. Pisteitä ei kerry pankkikorttiostoista, käteisnostoista eikä luottotililtä maksettavista laskuista tai tehtävistä tilisiirroista. Kerätyt Plus-pisteet eivät kartuta jäsenen Finnair Plus -tasoille vaikuttavaa tasopistekertymää.
3.20
Muiden yhteistyökumppaneiden palveluista kertyy Finnair Plus -pisteitä erikseen määrätyllä tavalla ja niiden myöntämisessä
4. Palkintojen lunastaminen ja käyttäminen
4.1 Yleistä
Kaikki Finnair Plus -palkinnot tilataan Finnair Plus -palvelukeskuksesta tai Finnair Plus -palvelukeskuksen tarjoamien kanavien kautta. Palkinnon voi lunastaa joko kokonaan Finnair Plus -pisteillä tai pisteiden ja rahan yhdistelmällä. Tiedon tiettyyn palkintoon tarvittavasta pistemäärästä saa Internet-sivuiltamme tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Tiettyjä palkintoja voi lunastaa ainoastaan Internetistä. Huom. Kaikki Finnair Junior Plus -tililtä lunastettavat palkinnot on lunastettava palvelukeskuksesta. Palkintoa varattaessa tililtä vähennetään sitä vastaava määrä pisteitä. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi eikä kahta päällekkäistä palkintoa voi ottaa. Kadonneita, varastettuja tai käyttämättömiä lippuja tai arvokuponkeja ei hyvitetä eikä lunasteta takaisin. Finnair Plus -palvelukeskuksella on oikeus laskuttaa asiakasta jälkikäteen käytetystä palkinnosta, mikäli jäsenellä ei ole käytössään palkintoon tarvittavaa pistemäärää. Palvelun hinta määräytyy normaalin voimassaolevan hinnan mukaan. Laskutuksesta peritään käsittelykulut.
4.2
Palkinnon voi antaa lähiomaiselle tai samaan talouteen kuuluvalle henkilölle. Hänen nimensä tulee ilmoittaa palkintoa varattaessa. Jos jonkun toisen halutaan asioivan tilillä, Finnair Plus -palvelukeskukseen toimitetaan valtakirja.
4.3
Finnairilla ja Finnair Plus -yhteistyökumppaneilla on oikeus määrittää haluamallaan tavalla, millaisia palkintoja jäsenille kulloinkin myönnetään. Finnairilla ja yhteistyökumppaneilla on täten oikeus rajata palkintojen määrää tai olla myöntämättä palkintoja tiettyinä ajankohtina.
4.4
Palkintovaraukset tulee tehdä viimeistään 7 vuorokautta ja enintään 360 vuorokautta ennen suunniteltua käyttöpäivää. Jos lippu tai arvokuponki toimitetaan jäsenelle postitse, vähimmäistoimitusaika kotimaahan on 7 ja ulkomaille 10–30 vuorokautta. Finnairilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sellaisia tilauksia, jotka on tehty myöhemmin kuin seitsemän (7) vuorokautta ennen käyttöpäivää. Tarkemmat varaus- ja lunastussäännöt saa Finnair Plus -palvelukeskuksesta.
4.5
Lentokenttäverot, matkustajamaksut, palvelumaksut ja muut Finnairin tai viranomaisten määrittelemät maksut jäsenen tulee suorittaa itse. Jäsen vastaa kaikista palkinnon johdosta maksettavaksi tulevista veroista ja veroluonteisista maksuista (mukaan lukien arvonlisävero) kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Finnair ei vastaa jäsenelle mahdollisesti aiheutuvista veroista tai muista kustannuksista. Viisumin ym. virallisten dokumenttien hankkimisesta jäsen vastaa itse.
4.6
Palkintomatkojen ja muiden Finnair Plus -tarjousten arvoa ei voi määritellä vertaamalla niitä normaalihintaisiin lentomatkoihin, hotelliyöpymisiin jne. Lentolipun hinta vaihtelee sen mukaan milloin ja mistä se ostetaan ja minkä tyyppinen lippu on kyseessä. Sama koskee myös muita palkintoja. Palkintomatkojen arvoa rajoittaa myös niiden vähäisempi saatavuus ja muut varaamiseen liittyvät rajoitukset normaalihintaisiin lippuihin verrattuna. Lipun lunastusehdot ilmoitetaan erikseen.
4.7 Palkintojen peruutukset
Kun kyseessä on yhteistyökumppanimme palkinto, noudatamme kyseisten yhtiöiden peruutusehtoja tai valmismatkapalkintojen kohdalla yleisiä valmismatkaehtoja. Näissä ehdoissa on määritelty, mitä maksuja palkinnon peruuttavan jäsenen tulee suorittaa peruuttamisen johdosta sekä se maksetaanko tiettyjä, jäsenen maksamia suorituksia (esimerkiksi verot ja matkustajamaksut) jäsenelle takaisin peruuttamisen yhteydessä. Jos jäsen peruuttaa palkinnon ennen sen käyttämistä, Finnair palauttaa käyttämättömästä palkinnosta veloitetut pisteet jäsenen pistetilille lippua tai muuta vastaavaa dokumenttia vastaan. Mikäli kyseessä on arvokuponki (esimerkiksi hotellivoucher), joka on voimassa tietyn määräajan, ei Finnair Plus palauta pisteitä, vaikka arvokuponki olisi jäänyt käyttämättä. Lentopalkintojen peruuttamisen osalta sovelletaan kohtaa 4.11 ja kyseessä olevan lentoyhtiön soveltamia, peruuttamista koskevia ehtoja.
4.8 Lentopalkinnot
Lentopalkintoja voi lunastaa Finnairin tai Finnair Plus -yhteistyökumppaneiden reittilennoille. Paikkoja palkintolentojen edellyttämään varausluokkaan on rajoitetusti. Erikseen määriteltyinä aikoina ja erikseen määritellyillä reiteillä ei palkintomatkoja ole mahdollista varata. Finnairilla ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus rajoittaa myönnettäviä lentopalkintoja haluamallaan tavalla. Tiedot rajoituksista ovat saatavissa Internetistä ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Jäsenellä ei täten ole oikeutta saada pisteillään paikkaa tietylle reittilennolle. Mikäli lento lennetään yhteistyössä jonkin toisen lentoyhtiön kanssa, palkintoja myönnetään vain Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvien lentoyhtiöiden paikkakiintiöistä. Liput palkintolennoille voi lunastaa ainoastaan erikseen määritellyistä Finnairin toimistoista.
4.9
Palkintolennoilla tulee kaikilla lento-osuuksilla olla vahvistettu paikka. Reittilennoille lunastettuja palkintoja ei voi yhdistää mihinkään muuhun hintatyyppiin tai alennukseen eikä käyttää osasuorituksena mihinkään muuhun maksuun, kuitenkin kohdan 4.12 mukaisin poikkeuksin.
4.10
Kaikki palkintolennot ovat meno-paluumatkoja ja lähtö- ja paluupaikan on oltava sama (poikkeuksena yhdensuuntaiset palkintolennot). Paluu eri lentokohteesta on mahdollinen (lentoyhtiökohtaisia poikkeuksia), kuitenkin siten, että palkinnon pisteveloitus on aina korkeamman sektorin mukainen. Palkintomatkoilla ei saa pysähtyä mahdollisille välilaskupaikoille, vaan reitti on lennettävä loppuun seuraavalla mahdollisella lennolla (poikkeuksena oneworld™-lentoyhtiöiden myöntämä oneworld-palkintotaulukon mukainen palkinto). Maanosien välisillä palkintolennoilla sallitaan kuitenkin yksi pysähtyminen joko meno- tai paluumatkalla. Palkintolipun meno- ja paluulennot eivät voi olla saman päivän aikana. Palkintolippu reittilennolle on voimassa 12 kuukautta varauspäivästä ja paluulento on lennettävä tämän ajan sisällä.
4.11
Pisteet käyttämättömistä lentopalkinnoista (Finnairin ja Finnair Plus- yhteistyökumppaneiden lennot) palautetaan jäsenen tilille silloin, kun matka on peruutettu ennen lipun lunastusta ja kun Finnair Plus -palvelukeskukseen on ilmoitettu matkan peruuntumisesta viimeistään matkaa edeltävänä arkipäivänä. Jos matka peruutetaan lipun lunastuksen jälkeen, mutta ennen matkan alkua, pisteet palautetaan jäsenen tilille käyttämätöntä lippua vastaan. Peruutuskuluina peritään 50 € tai vastaava määrä muussa valuutassa / lippu. Jäljelle jäävä verojen ja matkustajamaksujen osuus palautetaan. Jos matkaa muutetaan lipunkirjoituksen jälkeen ennen matkan alkua, peritään jäseneltä kuluina 50 € tai vastaava määrä muussa valuutassa sekä mahdolliset, muutoksesta aiheutuvat verot ja matkustajamaksut. Classic-lentopalkinnon paluulentoa voi muuttaa lähdön jälkeen hintaan 50 €/matkustaja. Muutos on tehtävä viimeistään päivää ennen alkuperäistä paluuta eikä uudelleenreititys ole sallittu. Paluulennon muutosmahdollisuus koskee vain Finnairin palkintolentoa. Jos matka jätetään peruuttamatta (no-show), pisteitä ei palauteta. Palkintolippu käy ainoastaan sille lentoyhtiölle, jolle se on kirjoitettu.
4.12 Matkustusluokan korotuspalkinto (upgrade) Finnairin lennoille
Korotukset ylempään matkustusluokkaan voi tehdä ainoastaan Finnairin liikennöimille reittilennoille (Finnairin lentokone ja lipussa AY-tunnus). Jäsenellä tulee olla vahvistettu economyluokan varaus ja lunastettu lentolippu, johon Finnair Plus-palvelukeskus voi liittää palkinnon. Matkustusluokkaa korottavan palkinnon voi liittää vain julkaistujen hintojen mukaisesti kirjoitettuihin lippuihin. Alkuperäistä, maksettua economyluokan lippua koskevat säännöt ovat voimassa matkustusluokan korotuksesta huolimatta. Jos lento joudutaan reitittämään uudelleen, matkustus tapahtuu economyluokassa ja alkuperäisen maksetun economyluokan lipun säännöt ovat voimassa. Paikkoja on rajoitetusti, mutta Finnair pyrkii vahvistamaan lennot toivotulla tavalla, ellei lennon varaustilanne sitä estä. Matkustusluokkaa korottavaa palkintoa voi käyttää vain yhden luokan korotukseen kerrallaan. Erikseen määritellyillä Finnairin lennoilla ja reiteillä ei ole mahdollista käyttää upgrade-palkintoa. Finnairilla on oikeus määrittää upgrade-palkintoja koskevat rajoitukset ja rajoituksiin tehtävät muutokset haluamallaan tavalla. Tiedot rajoituksista ovat saatavissa Internet-sivuiltamme ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta.
4.13 Muut palkinnot
Palkintoon oikeuttava arvokuponki (voucher) tulee tilata Internetistä Plus Partners –palvelun kautta (www.finnair.com/pluspartners). Palkinnon voimassaoloaika ym. rajoitukset näkyvät jäsenille sähköpostitse lähetettävästä dokumentista. Priority Club Rewards -palkintoon oikeuttava arvokuponki on tilattava 4 viikkoa ennen aiottua käyttöä.
4.14
Varaukset jäsen tekee itse suoraan valitsemansa yhteistyökumppanin varauskeskuksesta. Varausta tehtäessä on ehdottomasti mainittava, että kyseessä on Finnair Plus -palkinto. Alkuperäisen palkintokupongin on ehdottomasti oltava mukana palkintoa käytettäessä.
4.15 Autonvuokrauspalkinnot
Palkintoja on saatavilla kunkin autovuokraamon määrittelemin ehdoin. Polttoaineen, maakohtaiset lisämaksut ja muut kulut maksaa aina vuokraaja itse. Auto tulee palauttaa aina samaan paikkaan mistä se on vuokrattu. Normaalit autonvuokrausvaatimukset, kuten ikä, ajokortti ja luottokelpoisuus (kansainvälinen luottokortti) on täytettävä myös palkintovuokrausten kohdalla.
4.16
Palkintokuponkiin kirjataan auton varsinaisen kuljettajan nimi, joka tulee myös ilmoittaa vuokrasopimukseen. Kuponkiin tehtyjä merkintöjä ei saa itse muuttaa, vaan kaikki mahdolliset muutokset on tehtävä kyseisessä autovuokraamossa.
4.17 Yöpymispalkinnot hotelleissa
Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvilla hotelleilla on oikeus rajoittaa palkintoyöpymisten määrää alueittain tai hotellikohtaisesti, veloittaa useampi palkintokuponki / yö / huone, sekä asettaa muita ehtoja tai rajoituksia palkinnon käyttämiselle. Priority Club Rewards määrittelee omat palkintopisteensä.
5. Finnair Plus -ohjelman lopettaminen, muuttaminen ja jäsenyyden päättyminen
5.1
Finnair voi milloin tahansa lopettaa Finnair Plus -ohjelman tai korvata sen toisella ohjelmalla ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen ohjelman lopettamista. Pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituksen päivämäärästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät. Finnair ei ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.
5.2
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys ilman hänestä johtuvaa syytä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kyseiselle jäsenelle kuusi (6) kuukautta ennen jäsenyyden päättymistä. Kyseisen jäsenen pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituspäivästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät, eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.
5.3
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys hänestä johtuvan syyn vuoksi. Finnairilla on lisäksi tässä tapauksessa oikeus mitätöidä kyseisen jäsenen pisteet ilman ennakkoilmoitusta. Finnair ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta, lakkauttamisen syystä ja pisteiden mitätöimisestä. Edellä mainittu jäsenestä johtuva syy on mm. minkä tahansa tässä esitetyn säännön rikkominen, dokumenttien, kuten lentolippujen tai palkintoihin oikeuttavien arvokuponkien väärentäminen, muuttaminen, myyminen tai luvaton luovuttaminen toiselle henkilölle.
5.4
Jäsenellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä milloin tahansa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Finnair Plus -palvelukeskukseen. Finnair mitätöi jäsenen pisteet vastaanotettuaan ilmoituksen. Kuolemantapauksessa jäsenyys päättyy.
5.5
Finnairilla on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Finnair Plus -ohjelmaan, Finnair Plus -sääntöihin ja jäsenille myönnettäviin palkintoihin (mukaan lukien muutokset yhteistyökumppaneihin, pisteiden kertymiseen tai kertyneisiin pisteisiin, palkintoihin tarvittaviin pistemääriin, palkintolentojen myöntämiseen ja niitä koskeviin rajoituksiin, palkintojen lunastamismenettelyyn ja pisteiden voimassaoloon). Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Finnair toisin ilmoita. Finnair ilmoittaa muutoksista jäsenille Finnair Plus -sivuilla Internetissä. Muutoksista pyritään lisäksi ilmoittamaan jäsenlehdessä tai vastaavassa julkaisussa, mikäli ilmoittaminen on vielä ajankohtaista lehden julkaisuajankohtana. Finnair tekee parhaansa, jotta asiakkaan tiedot Finnair Plus -palveluista pysyvät ajan tasalla. Viimeisimmät voimassa olevat tiedot jäsen voi tarkistaa Internetistä tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Jäsenet hyväksyvät tehdyt muutokset jatkamalla Finnair Plus -kortin käyttöä. Mikäli jäsen ei hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä kohdan 5.4 mukaisesti. Finnair ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien pisteiden menetykset, etujen menetykset ja etujen heikkeneminen), eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan näitä menetyksiä millään tavoin.
5.6
Finnairilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan Finnair Plus -jäsenyys poistamalla hänen tietonsa ja jäsennumeronsa Finnair Plus -asiakasrekisteristä, mikäli hänen jäsentilillään ei ole ollut tapahtumia viimeiseen kolmeen (3) vuoteen eikä näin ollen myöskään voimassa olevia Finnair Plus-pisteitä.
Asiakkaalla on mahdollisuus liittyä uudelleen Finnair Plus -ohjelmaan täyttämällä Finnair Plus-jäsenhakemus.
6. Muut ehdot
6.1
Finnair ei vastaa mistään Finnair Plus -ohjelman jäsenyyteen liittyvästä ja jäsenelle aiheutuneesta vahingosta, ellei Finnair ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.
6.2
Kaikki ohjelman toiminnasta johtuvat epäselvyydet pyritään ratkaisemaan Finnairin ja jäsenen välillä hyvässä hengessä. Finnair Plus -ohjelman osalta sovelletaan Suomen lakia, ja mahdollisissa riitatapauksissa kiista ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa alioikeudessa.
6.3
Finnair Plus -ohjelman palveluun kuuluu lukuisia Finnairin yhteistyökumppaneita. Finnair Plus -asiakaspostin mukana jäsenelle voidaan Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation lisäksi toimittaa yhteistyökumppaneiden ja Finnairin markkinointimateriaalia. Finnair voi luovuttaa jäsenten henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoitusta varten. Finnair Plus -yhteistyökumppanit voivat täten myös käyttää Finnair Plus -asiakasrekisterin tietoja omaan suoramarkkinointiinsa. Yhteistyökumppanit eivät luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Jäsenellä on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen Finnairin yhteistyökumppaneille ilmoittamalla siitä kirjallisesti Finnair Plus -palvelukeskukseen.
6.4
Finnair ei vastaa näissä säännöissä mahdollisesti olevista painovirheistä. Oikeus muutoksiin pidätetään.