Piilota navigaatio

Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair”)
Y-tunnus 0108023-3
Lentäjäntie 3,
01053 FINNAIR
REKISTERIN NIMI
Finnair Plus -asiakastietokanta
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Finnair Plus -ohjelman jäsenyys

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Finnair Plus -ohjelman jäsenten ja Finnairin välisten asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, kuten pistetapahtumien rekisteröintiin, pistetapahtumien perusteella myönnettävien palkintojen veloittamiseen, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja mainontaan.

Rekisteröitäviä tietoja käytetään myös lentolippuja varattaessa ja maksettaessa sekä matkustamiseen liittyvissä sähköisissä palveluissa. Rekisteriä voidaan lisäksi käyttää yhteistyökumppaneiden laskuttamisen yhteydessä.

Rekisteröitäviä tietoja käytetään lisäksi analysointiin ja profilointiin, kuten jäseniä koskevien profiilien luomiseen markkinointitarkoituksiin sekä palvelu-, tuote- ja konseptikehityksen tueksi. Profiileja voidaan lisäksi käyttää hyväksi markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseen suuntaamalla Finnairin Internet-sivulla olevan palvelun kautta yksilöllistä mainontaa ja markkinointia jäsenille. Mainonnan ja markkinoinnin suuntaaminen tapahtuu siten, että Finnairin Internet-sivujen mainonta vaihtelee jäsenkohtaisesti. Yksilöllisen mainonnan suuntaaminen Finnair Plus -jäsenille kuuluu olennaisena osana Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmaan.

Finnairin Finnair Plus -yhteistyökumppanit ovat olennainen osa Finnair Plus -ohjelmaa. Jäsenillä on mahdollisuus kerätä pisteitä myös käyttäessään yhteistyökumppaneiden palveluja sekä käyttää pisteitään näiden palveluihin. Jäsenille lähetetään tämän vuoksi Finnair Plus -ohjelmaan liittyen ja Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation mukana yhteistyökumppaneiden Finnairille toimittamaa tietoa yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista ja yhteistyökumppaneiden Finnair Plus -ohjelman jäsenille tarjoamista eduista. Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation mukana lähetetään tietoa myös Finnairin palveluista. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa Finnairin Internet-sivuilta.

Mikäli jäsen on antanut suostumuksensa, voidaan hänelle lähettää markkinointimateriaalia myös sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä.

Finnairilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan Finnair Plus -jäsenyys poistamalla hänen tietonsa ja jäsennumeronsa Finnair Plus -asiakasrekisteristä, mikäli hänen jäsentilillään ei ole ollut tapahtumia viimeiseen viiteen (5) vuoteen eikä näin ollen myöskään voimassa olevia Plus-pisteitä. Asiakkaalla on mahdollisuus liittyä uudelleen Finnair Plus -ohjelmaan täyttämällä Finnair Plus -jäsenhakemus.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakastiedot

Jäsenyyden alkamispäivä, jäsenen titteli, sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakoodi, sukupuoli, syntymäaika, perheen koko, lasten syntymävuodet, kotipuhelinnumero, faksinumero kotiin, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Jäsenen ilmoittamat harrastetiedot

Museot/taidenäyttelyt, ooppera/konsertit/baletti, teatteri/musikaalit, kevyt musiikki, jazz, golf, tennis, purjehdus/vesiurheilu, ratsastus/raviurheilu, laskettelu/ lumilautailu/telemark, maastohiihto/murtomaahiihto, metsästys/kalastus, terveys- ja kylpylämatkat, jääkiekko, jalkapallo, koripallo, auto- ja moottoriurheilu, ruoka- ja viinikulttuuri.

Profiilitiedot

Passin numero, passin myöntämispäivämäärä, passin voimassaolo, kansalaisuus, erikoisruokatoivomus, istumapaikkatoivomus (käytävä/ikkuna). Erikoisruokatoivomus saattaa olla ns. arkaluontoinen tieto. Mikäli jäsen antaa kyseisen tiedon, katsotaan hänen antaneen nimenomaisen suostumuksensa tiedon käsittelylle.

Työpaikkaa koskevat tiedot

Ammatti, työnantajan nimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakoodi, työpuhelinnumero, telefax työpaikalle.

Jäsenkortin tiedot

Jäsennumero, viimeisen kortin myöntämispäivä, kortin viimeinen voimassaolopäivä, jäsentaso.

Korttitasoa koskevat tiedot

Tasohistoria, tasopistekertymä, lentojen lukumäärä, tasojen päivämäärätiedot.

Pisteiden kertymistiedot

Kaikki kerätyt palkintopisteet yhteensä jäsenyyden aikana, käytetyt palkintopisteet yhteensä, käytettävissä olevat palkintopisteet, vanhentuneet palkintopisteet yhteensä, kerätyt tasopisteet yhteensä jäsenyyden aikana.

Tapahtumakohtaiset tiedot

Tapahtuman päivämäärä, tapahtuman tunniste kuten tuotenimi, kertyneet tai käytetyt pisteet, palveluntuottajan nimen lyhenne, dokumenttinumero (lentolipun numero tai jokin muu dokumentointinumero). Lennoista lisäksi lennon numero (operoiva ja markkinoiva), lennon lähtöasema ja määränpää, matkustusluokka, operoivan lentoyhtiön nimen lyhenne.

Markkinointitiedot

Markkinointikirjeiden ja pisteinfon lähetyspäivämäärät, asiakkaalle tarjottujen kampanjoiden tiedot ja kopiot markkinointikirjeistä.

Finnairin Internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot

Evästeiden keräämät tiedot Finnairin verkkopalveluiden käytöstä.

Jäsenen kielto-oikeus

Jäsenen ilmoittamat kiellot (ks. oikeuksien käyttäminen) tallennetaan hänen rekisterinpitäjälle tekemästään erillisestä ilmoituksesta. Suostumus markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse ja/tai tekstiviesteinä tallennetaan jäsenen erillisestä ilmoituksesta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot ja työpaikkaa koskevat tiedot saadaan jäseneltä itseltään, kun hän täyttää jäsenhakemuksen tai päivittää tietojaan myöhemmin. Finnair Plus -kortin käyttöön liittyvät tiedot saadaan Finnairin lähtöselvitys- ja tilitysjärjestelmistä sekä yhteistyökumppaneiden toimittamista tiedostoista. Finnair Plus -pisteitä, tasoja ja seurantajaksoja koskevat tiedot muodostuvat Finnairin käytössä olevien tietokoneohjelmien avulla Finnairin tietojärjestelmästä. Finnairin Internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot saadaan Internet-sivuja teknisesti ylläpitävien ohjelmien kautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Lentolippujen varauksessa käytettäviä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, Finnair Plus -jäsennumero, Finnair Plus -taso, istumapaikkatoivomus, erikoisruokatoivomus ja tieto siitä käytetäänkö Finnair Plus -korttia aktiivisesti) luovutetaan teknisinä tallenteina Saksassa ylläpidettävään Amadeus-varaustietojärjestelmään. Kyseiset henkilötiedot tulostuvat tietojärjestelmästä Finnairin lentovaraukseen automaattisesti, mikäli jäsen antaa jäsennumeronsa lipun kirjoittavalle kotimaiselle tai ulkomaiselle toimistolle tai asiamiehelle. Kyseisiä tietoja siirretään em. tarkoituksessa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lentolippujen varauksessa käytettäviä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, Finnair Plus -jäsennumero, Finnair Plus -taso, istumapaikkatoivomus, erikoisruokatoivomus ja tieto siitä käytetäänkö Finnair Plus -korttia aktiivisesti) luovutetaan teknisinä tallenteina edellä sanotun lisäksi oneworld™-allianssiin kuuluville lentoyhtiöille. Henkilötietoja käytetään tehtäessä varauksia oneworld-allianssiin kuuluvien lentoyhtiöiden lennoille. Lisätietoja oneworld-allianssiin kuuluvista lentoyhtiöistä saa Finnairin Internet-sivuilta. Kyseisiä tietoja siirretään em. tarkoituksessa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Finnair Plus -asiakastietokannassa olevia henkilötietoja voidaan lisäksi asiakkaan suostumuksella luovuttaa Finnair Plus -yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa Finnairin Internet-sivuilta (www.finnair.fi). Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Markkinointiviestintään käytettäviä henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle Safe Harbor -järjestelyyn kuuluville ja Safe Harbor -periaatteet täyttäville yhteistyökumppaneille.

Euroopan komissio on todennut, että Safe Harbor -järjestely täyttää henkilötietodirektiivissä vaaditun riittävän tietosuojan tason vaatimuksen, joka on myös sellaisenaan lisätty henkilötietolakiin.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jäsenellä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu Finnair Plus -asiakastietokantaan tai ettei Finnair Plus -asiakastietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Finnair Plus -ohjelman jäsenellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse Finnair Plus -palvelukeskukseen (Suomessa, puh. (09) 818 888, osoite: Finnair Plus, SXD/8, 01053 Finnair).

Mikäli Finnair Plus -ohjelman jäsen kieltää (i) Finnairin suoramarkkinointimateriaalin ja/tai (ii) Finnairin yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointimateriaalin lähettämisen itselleen, Finnair voi päättää lopettaa kaiken kirjallisen Finnair Plus materiaalin toimittamisen hänelle. Finnair Plus -ohjelman jäsenellä on oikeus kieltää henkilötietojen luovutus suoramarkkinointia varten Finnair Plus -yhteistyökumppaneille.

Mikäli jäsen haluaa käyttää edellä kuvattuja kielto-oikeuksiaan, tulee jäsenen ilmoittaa käyttämisestä kirjallisesti tai puhelimitse Finnair Plus -palvelukeskukseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan määrätyillä Finnairin ja Finnairin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Finnair Plus -järjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Järjestelmä on lisäksi suojattu verkkoteknisesti siten, että vain erikseen määritellyillä tahoilla on pääsy järjestelmään.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Annika Nordbo
Finnair Oyj
SRO/603,
01053 FINNAIR